Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / GEMEENTERAAD MEI 2019: vragen en tussenkomsten van ons raadslid Lut Cateau.

GEMEENTERAAD MEI 2019: vragen en tussenkomsten van ons raadslid Lut Cateau.
Lokaal @ Vlaams Belang

OPROEP VRIJWILLIGERS VOOR DE ROEFEL.

Zoals jullie weten heb ik hier enkele maanden geleden gevraagd om een oproep te zetten in de Groboscoop om vrijwilligers te vinden om onze kinderen te begeleiden op de jaarlijkse Roefeldag. Het zijn namelijk al jaren dezelfde mensen die paraat staan, we hebben dringend nieuw bloed nodig.

Toen ik kort geleden de nieuwe Groboscoop in mijn brievenbus vond, begon ik er dan ook vol verwachting in te bladeren. Tot mijn teleurstelling stond er helemaal geen oproep in...

Nochtans beloofde de bevoegde schepen dat ook hij zijn steentje bijdragen om vrijwilligers te vinden.

Wat is de reden dat dit niet gebeurd is?

Antwoord schepen:

De schepen antwoordt dat hij een oproep heeft gedaan in de jeugdraad en niet in de Groboscoop. Hij dacht dat dat wel voldoende was.

Opmerking VB: nochtans is de overgrote meerderheid van de vrijwillige medewerkers 40+. Dus een oproep in ons gemeentelijk informatieblad had wel degelijk nut gehad.VERSLAG GEMEENTERAAD.

Niet iedereen beschikt of kan werken met een computer.

Nu de verslagen van de zitting zelf op geluidsband worden opgenomen, maakt dit het voor deze mensen dan ook moeilijk om te weten wat er op de gemeenteraad wordt gezegd.

Wat doen jullie met iemand die interesse heeft in de verslagen, maar die niet op een computer kan raadplegen?


Antwoord voorzitter gemeenteraad

De voorzitster antwoordt dat deze mensen dan worden verwezen naar de bibliotheek, waar ze ook computers hebben. Het personeel zal hen dan verder helpen.