Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / GEMEENTERAAD APRIL 2019: VRAGEN / TUSSENKOMSTEN VAN ONS RAADSLID LUT CATEAU

GEMEENTERAAD APRIL 2019: VRAGEN / TUSSENKOMSTEN VAN ONS RAADSLID LUT CATEAU
Lokaal @ Vlaams Belang

TUSSENKOMST BIJ PARTICIPATIEREGLEMENET.

Dit reglement geeft onze inwoners de mogelijkheid om vragen te stellen of voorstellen te doen aan het gemeentebestuur.

Daarvoor wordt een halfuurtje uitgetrokken voor de gemeenteraad. De vragen en voorstellen moeten wel vooraf worden ingediend.


Het Vlaams Belang vindt dit een goede zaak, wij zijn voor verregaande inspraak van onze inwoners. Ik zal dit reglement dan ook met veel enthousiasme goedkeuren.

Maar ik ben een beetje bang en ik hoop dat die vrees ongegrond is, dat bepaalde politieke partijen, die niet in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn, dit vragenuurtje zullen misbruiken om hun standpunten naar voor te schuiven en er een pre-gemeenteraad van zullen maken.


Mededelingen en vragenstelling


KLACHTEN OVER SLECHT ONDERHOUDEN STROOIWEIDE.

Ik heb wat klachten gekregen over de strooiweide. Ondertussen is iedereen (dankzij Facebook) op de hoogte van de toestand daar.

Ik ben een kijkje gaan nemen en als het goed is zeggen we het ook, voor de rest was het kerkhof prima onderhouden.

De strooiweide was inderdaad niet zoals het hoort te zijn.

De nabestaanden kunnen dit natuurlijk niet erg waarderen...


Aankoop van een uitbreiding van het ritregistratiesysteem voor 4 nieuwe voertuigen.

Ik wil eventjes iets voorlezen uit het collegeverslag van 25 maart jl., namelijk uit agendapunt 37.

Aankoop van een uitbreiding van het ritregistratiesysteem voor 4 nieuwe voertuigen.

( Momenteel al 15 voertuigen met dit systeem)

Dit systeem laat de ploegbazen toe om:

  • Sneller en efficiĆ«nt in te grijpen op AD HOC situaties.

  • EfficiĆ«nter planningen maken.

  • Betere en snellere controle ter plaatse.

  • Betere opvolging van werkverzuim.

  • Betere identificatie bij verzuim of misbruik.

Laat ons een kat een kat noemen, ik denk dat het vooral voor het laatste te doen is.

Eind januari had ik een gesprek met enkele werklieden.

Eigenlijk waren ze niet erg tevreden met dit systeem, het deed hen een beetje aan Big Brother toestanden denken en ze vonden ook dat het een gebrek aan vertrouwen was vanuit het gemeentebestuur.

Iets wat ze ook helemaal niet eerlijk vonden was het feit dat de voertuigen van de ploegbazen niet uitgerust werden met dit systeem.

Is dit nog altijd zo? Worden de voertuigen van de ploegbazen nog aangepast?

Ik kan mij best voorstellen dat dit bij de werklieden wrevel opwekt als dit niet zou gebeuren. Is dit systeem nodig? Is er weet van werkverzuim of misbruik?VUILNISBAKKEN AAN DE WATERMOLEN.

De vuilnisbakken aan de watermolen zijn overvol en er liggen zelfs al enkele plastieken zakken met afval ernaast.

Ik weet dat deze bakken normaal op dinsdag worden leeggemaakt, maar dit is blijkbaar nu toch niet gebeurd.RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (aansluitend op de gemeenteraad).

KLACHTEN OVER HET RUSTHUIS

De laatste tijd krijg ik meer en meer klachten te horen over ons rusthuis.

Veel heeft te maken met de onderbemanning, maar ik vind het heel erg dat de zwakkeren in onze maatschappij daar de dupe moeten van worden.

Zo hoor ik dat de bejaarden op de dementenafdeling vaak alleen worden gelaten omdat de verzorgster op een andere afdeling moet gaan helpen.

Gelukkig komen er vaak familieleden om bijvoorbeeld bij de maaltijden te helpen.

Maar het gevaar bestaat dat men dit vanzelfsprekend gaat vinden. Als die familieleden dan niet kunnen komen, loopt alles in het honderd.

Ik vind dit heel bedroevend.