Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / GEMEENTERAAD 27 JUNI: vragen / opmerkingen van ons raadslid Lut Cateau

GEMEENTERAAD 27 JUNI: vragen / opmerkingen van ons raadslid Lut Cateau
Lokaal @ Vlaams Belang

De politieverordening – Voorwaarden voor clubhuizen en samenscholing van motorclubs


Waarom het Vlaams Belang tegenstemde...

Het Vlaams Belang is zich er van bewust dat er in het verleden in sommige gemeentes problemen en harde confrontaties zijn geweest tussen concurrerende motorclubs. Dan moet de burgemeester natuurlijk kunnen optreden. Deze politieverordening wil toelaten dat men al preventief kan optreden. Maar deze politieverordening gaat wel heel ver zodat het gemeentebestuur zowat alles kan verbieden wat hen niet aanstaat.

Onder de term “ Begrippenkader” legt men onder meer uit wat een motorclub is en wij citeren,

Motorclub:

Een historische gestructureerde groep van twee of meer personen, gekenmerkt door een gemeenschappelijke ideologie of groepscultuur die naar de buitenwereld wordt veruitwendigd door het gebruik van gemeenschappelijke kenmerken, zoals symbolen, clubemblemen, colors, tatoeages, materialen, voertuigen, kledij, foto's en ongeacht het effectieve bezit of gebruik van een motor.

Opmerking:

Dus als drie vrienden op leeftijd besluiten elk een Vespa te kopen, alle drie een tatoeage nemen en wie weet dezelfde outfit aanschaffen om in rond te toeren, moet men die in de gaten houden, want ze voldoen aan de begrippen van een motorclub.

Onder artikel 5 Samenscholing:

Het is verboden om in open lucht en/of op de openbaren ruimte, openbare vergaderingen en manifestaties in te richten, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester.

Onder manifestatie wordt begrepen het bij elkaar komen van een groep mensen om anderen hun standpunt of hun mening van politieke, religieuze, sociale, culturele of van welke aard ook, kenbaar te maken en te propageren.

Omerking:

Daar valt bijna iedereen onder... De weg naar willekeur ligt open!
VRAAG OM BIJ DE STRAATNAMEN DE HISTORICHE ACHTERGROND TE VERMELDEN.

Ik heb een van mijn voorstellen eens vanonder het stof gehaald.

Ooit deed ik hier het voorstel om bepaalde straatnaambordjes te voorzien van de historische uitleg. Men had toen geen oren naar mijn voorstel. Daarom wil ik dit voorstel nog eens brengen. Veel gemeentes, ook ons buurdorp Vorselaar, hebben zo'n bordjes.

Het is altijd interessant te weten waarnaar bepaalde straatnamen verwijzen.

We kunnen dit ook doen bij straatnamen die de naam dragen van mensen van Grobbendonk die op een tragische manier aan hun einde zijn gekomen. Ik denk dan aan de Pater Voordeckersstraat en de Jos De Schutterstraat. Sommige mensen die daar wonen hebben geen flauw idee wie deze personen waren.


Er kwam een positief antwoord.

Nu afwachten of men het inderdaad gaat uitvoeren.
VRAAG OVER DE SITUATIE JOS DE SCHUTTERSTRAAT

Ik heb daarjuist de Jos De Schutterstraat aangehaald, ik ga daar nu mee verder.

De Jos De Schutterstraat is een rustige, doodlopende straat met 20 woningen. Er wonen vooral mensen met kleine kinderen en kinderen in wording. Zij kochten daar een woning juist omdat die doodliep op een pleintje en dit dan ook veiliger zou zijn voor hun kinderen.

Bovendien werd hen bij de aankoop van hun woningen meegedeeld dat bij een toekomstige ontwikkeling van het terrein, gelegen Bovenpad 27, de verkeersafwikkeling van de nieuwe straat zou gebeuren via Vlierberg ( met omwisseling rijrichting Jos De Schutterstraat en paaltjes aan het Bovenpad)

Deze verkeersafwikkeling ( Vlierberg) staat ook in het besluit van De Deputatie van de Provincie Antwerpen en maakt deel uit van hun aankoopdocumenten.

In de verkiezingspropaganda van de GIB, IK dacht zelfs in de persoonlijke propaganda van de burgemeester, stond dat het verkeer zou weggeleid worden van het Bovenpad en dat dit mogelijk een fietsstraat zou worden. Uiteraard vonden alle ouders van de lagere schoolkinderen dit een heel goed initiatief. Ik wil even de definitie van een fietsstraat voorlezen, die vond ik in de Groboscoop.

Waarom een fietsstraat?

Om de verkeersveiligheid en het comfort van de fietsers te verhogen. Wij willen de fietsers een belangrijke plek op de weg geven. Een fietsstraat is een oplossing voor smalle straten die vooral gebruikt worden door fietsers, maar waar geen ruimte is om een volwaardig fietspad aan te leggen. De fietser wordt niet verdrongen door auto's die willen inhalen, want dit is niet langer toegelaten.


Inderdaad, het Bovenpad zou daarvoor ideaal zijn geweest! Door nu een weg aan te leggen naar het Bovenpad, creëer je .juist extra verkeer.


Wat zijn jullie plannen? Willen jullie dit inderdaad doorzetten? Denk er dan ook eens aan dat er inVlierberg 4 woningen staan en in de Jos De Schutterstraat 20, met zoals ik al aanhaalde, veel kinderen.


De burgemeester laat uitschijnen dat er nog geen definitieve beslissing is genomen en dat men ermee bezig is.VRAAG OVER HET MAAIEN VAN BERMEN

Daarjuist kwam een andere partij tussen over het laattijdig maaien van de bermen.

Er werd hen het antwoord gegeven dat men inderdaad twee weken langer heeft gewacht om de bijen meer kansen te geven.


Ik wou toch vragen om in bepaalde straten en ik denk hierbij aan mijn eigen straat, nog wat langer te wachten. In het begin van de Gilliam staan namelijk een aantal Rapunzelklokjes. Het Rapunzelklokje is een zeldzame plant die typisch is voor de Netevallei. De berm in het begin van de Gilliam ligt ver genoeg naar achter zonder overlast te bezorgen aan de inwoners. Zo zullen er natuurlijk nog wel straten zijn. Het is toch mooi om als gemeente een rijke variëteit te hebben van wilde bloemen.

Antwoord voorzitster:

We zullen vragen om die straat het laatste te maaien.

Rarara, u raadt het al, de maandag daarop, dus met het weekend erbij drie dagen erna, werd de berm in de Gilliam gemaaid!!!