menu
Word Lid
GEMEENTERAAD JANUARI 2019

Tussenkomst van Lut Cateau bij het agendapunt over het huishoudelijk reglement.

“Er moet uiteraard een huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad zijn, maar dit reglement ga ik niet goedkeuren, meer bepaald artikel 38, paragraaf 5.

Daarin staat dat gemeenteraadsleden bovenop hun zitpenningen jaarlijks nog 350 euro extra uit de gemeentekas krijgen voor bijvoorbeeld studiedagen en andere werkingskosten.

Ik heb het verslag van februari 2013 van onder het stof gehaald. Toen was er ook het voorstel om de gemeenteraadsleden iets extra te geven. Toen ging het echter over 250 euro. Nu 350 euro, dus een verhoging van 40 %. Dat kan tellen. Ik keurde dit toen ook niet goed en heb er nooit gebruik van gemaakt. De VLD was er toen ook tegen, maar zat toen in de oppositie. Het is vreemd dat wanneer een partij haar zitjes in de oppositie ruilt voor die van de meerderheid ze zo van gedacht kan veranderen. Ik blijf erbij dat zitpenningen o.m. dienen om de kosten die een raadslid maakt op te vangen. Ik sta er ook op dat mijn weigering om gebruik te maken van die € 350 in het verslag komt.”

GiB (VLD) antwoordde dat ze die bedragen niet zou aannemen. Men beloofde dat er elk jaar een verslag zou komen over het gebruik van die gelden met vermelding van de raadsleden die gebruik hebben gemaakt van die extra € 350 en waarvoor.

Lut repliceerde dat ze de VLD aan haar woord ging houden want de vorige legislatuur was dit immers niet gebeurd.


Mededelingen en vragenstelling

  1. Vraag van Lut over de Bevrijdingsstraat (woningen die aan de rechterkant staan als je van het centrum komt, vlak voor de brug). Voor de woningen ligt een stuk grond waarvan het grootste gedeelte gemeentegrond is. Bij langdurige regenval verandert dit stuk grond regelmatig in een modderpoel. Zijn er bij de gemeente al vragen binnen gekomen van bewoners die waterdoorlatende verharding willen aanbrengen? Antwoord van de gemeente: nee. Wederwoord Lut: voor één van de woningen ligt wel degelijk een waterdoorlatende verharding. Wordt dit geregulariseerd en mogen de inwoners van de buurhuizen dan ook waterdoorlatende verhardingen aanbrengen? Dit om burenruzies te vermijden.
  2. Vragen van Lut over sociale huisjes bij het rusthuis a) 2 oudere huisjes hebben een huurprijs van € 435 (extra kosten niet inbegrepen). De nieuwe huisjes kosten slechts € 170. Is deze info juist? Zijn er verschillende huurcontracten? Antwoord: deze info is juist. Het is echter moeilijk om deze contracten te veranderen. De gemeente zal bekijken wat er kan gedaan worden. b) Er zijn klachten van inwoners die overlast hebben van jongeren die met lawaaierige brommers tussen de huizen rijden. Kan daar iets aan verholpen worden? Antwoord: de gemeente is niet op de hoogte van dit probleem. De meerderheid zegt ook dat men dit niet kan verbieden. Men zegt dat de inwoners eventueel de politie van zone Neteland moeten verwittigen
  3. Vraag van Lut over ophaling papier. Er zijn klachten, vooral van gezinnen met kinderen over de ophaling van papier. Er ligt te veel tijd tussen de Kerst- en Nieuwjaarsperiode en de ophaling van papier. In deze periode hebben heel veel mensen extra afvalpapier (van de geschenken). Lut doet het voorstel of de gemeente aan IOK kan vragen om ofwel dadelijk na de feestdagen een extra ophaalactie te doen ofwel te voorzien dat de ophaling vlugger gebeurt. Antwoord: de gemeente zal dit probleem bekijken. Ondertussen verschenen er in het straatbeeld extra containers waar men papier kan storten.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF