menu
Word Lid
gemeenteraad april 2023: Vraag naar de stand van zaken van de verontreinigde sites met PFAS in onze gemeente.

We citeren ons raadslid:

"

In juni 2021 besliste de Vlaamse regering om alle sites in kaart te brengen waar een verhoogd risico op PFAS ( POLY- en PERFLUORALKYLSTOFFEN) aanwezig zou kunnen zijn.

Voor diegenen die het nu in Keulen horen donderen, PFAS is een verzamelnaam voor meer dan 6000 chemische stoffen. Ze zijn niet alleen bestand tegen heel hoge temperaturen, maar zijn ook water-, vuil – en vet afstotend.

Ze worden daarom dan ook gebruikt in industriële toepassingen en consumententoepassing zoals braadpannen met

antiaanbaklaag, cosmetica, schoonmaakmiddelen, textiel, smeermiddelen en niet onbelangrijk brandblusschuim.

Het was dan ook te verwachten dat PFAS door bepaalde factoren in ons milieu zou worden verspreid.

Eerst en vooral door de bedrijven die PFAS gebruiken, dan uiteraard door de afvalverwerking en dan door het blussen van chemische- en oliebranden.

Tot 2010 werden PFOS ( PERFLUOROCTAANSULFONATEN) en PFAS in het blusschuim gebruikt.

De gevolgen voor onze gezondheid laten zich al raden, ze variëren van ontregeling en beperking van onze immuniteit, verstoring van de hormonenbalans tot verstoring van de leverfunctie. Met uiteraard op lange termijn een verhoging van het risico op kanker tot gevolg.

In onze gemeente werden 2 sites waar de brandweer actief was of is, nader onderzocht, namelijk de site van de huidige brandweerkazerne en het militair domein Den Troon.

De buurtbewoners uit deze zones kregen een brief met de nodige informatie en met de voorzorgsmaatregelen die ze moeten nemen.

Ook in mijn straat Gilliam viel deze brief in de brievenbus.

Als je de volgende maatregelen leest, moet je wel eens heel hard slikken:

 Geen eigen geteelde groenten opeten. 
 Geen eieren eten van eigen kippen.
Geen putwater gebruiken.
Niet spelen of werken in zand.
Losse aarde bedekken.
Geen compost van eigen tuin gebruiken.
Geen zwembad vullen met putwater of moestuin ermee besproeien.”

Zoals de meesten weten ligt de Gilliam in agrarisch gebied, dus bijna iedereen heeft putwater, teelt eigen groenten en heeft kippen. Ikzelf heb een grote kruidentuin met medicinale planten. Die eerste week doken dan ook de ergste doem scenario's voor mij op.
Maar net als iedereen uit mijn straat, leerden we ermee leven en zagen we in dat die maatregelen voor ons niet haalbaar zijn.
Deze “ NO REGRET” maatregelen gelden in afwachting van meer gegevens over de reële PFAS bodem – of grondwatervervuiling.
We dachten dat er nog verder onderzoek en metingen zouden gebeuren in opdracht van OVAM.
Tot nu toe hebben we echter nog geen resultaten gezien. Hoe is de stand van zaken nu en wanneer krijgen we de resultaten van het verder onderzoek?

Antwoord burgemeester:
De burgemeester ging nog eens navraag doen wanneer er nog verder onderzoeken zullen gebeuren.

NOOT: ongeveer een jaar na de verontrustende brief heeft blijkbaar noch de bevoegde schepen, noch iemand anders van het bestuur de moeite gedaan om deze toch wel belangrijke materie voor onze volksgezondheid, van nabij op te volgen.ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF