Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / BRANDSTICHTING IN BILZEN: VERWERPELIJK! NET ZOALS DE REACTIES UIT LINKSE EN POLITIEK-CORRECTE HOEK.

BRANDSTICHTING IN BILZEN: VERWERPELIJK! NET ZOALS DE REACTIES UIT LINKSE EN POLITIEK-CORRECTE HOEK.
Lokaal @ Vlaams Belang

BRANDSTICHTING IN BILZEN: VERWERPELIJK! NET ZOALS DE REACTIES UIT LINKSE EN POLITIEK-CORRECTE HOEK.

1) DE DAAD
Indien we ervan uit mogen gaan dat de brand in het voormalige rusthuis in Bilzen werd aangestoken als daad van verzet tegen de komst van alweer een asielcentrum, is de enige geruststelling: er vielen geen slachtoffers. Verder is deze daad enkel zorgwekkend.
Ze baart me zorgen omdat daarmee het - perfect verdedigbare - democratische pad van verzet tegen het lakse asiel- en migratiebeleid wordt verlaten.
Ze baart me zorgen omdat daarmee de - perfect verdedigbare - kritiek op het gevoerde asiel- en migratiebeleid verdacht wordt gemaakt.
Ze baart me zorgen omdat deze - geheel onverdedigbare - daad daardoor een contraproductief effect heeft. Geweld kan nooit de oplossing zijn voor een politiek probleem, kan nooit een aan te moedigen reactie zijn op een falend beleid. De vrijheid van meningsuiting is wat mij betreft quasi onbeperkt, maar ze eindigt in elk geval waar geweld gebruikt wordt of andermans eigendom geruïneerd.

Laat het dus duidelijk zijn: het Vlaams Belang veroordeelt deze brandstichting met de grootste stelligheid. Ze is verwerpelijk.

2) DE REACTIES
Even verwerpelijk zijn de reacties uit linkse en politiek-correcte hoek. Onvermijdelijk wordt de link gelegd met de reacties op die andere agressieve daden van verzet: verzet tegen onze samenleving, tegen onze manier van leven, in de vorm van aanslagen gepleegd door moslimterroristen.
Terwijl linkse en politiek-correcte partijen zich in dergelijke gevallen zo lang mogelijk in stilzwijgen hullen, werden inzake de brandstichting in Bilzen al veroordelingen en beschuldigingen uitgesproken nog voordat politie en parket hadden geconcludeerd dat de brand inderdaad opzettelijk aangestoken werd.
En terwijl inzake moslimterrorisme nagenoeg altijd in eerste instantie verwezen wordt naar een ‘lone wolf’ of ‘een verwarde man’ en men ‘het onderzoek wil afwachten’, werd door multiculpartijen en verschillende journalisten, nog voordat de brand in Bilzen geblust was, al met de vinger gewezen naar de onverdraagzame Vlaming.
De honderdduizenden Vlamingen die eerder dit jaar langs democratische weg duidelijk hadden gemaakt hun buik vol te hebben van het falende asiel- en migratiebeleid en daarom hun stem hadden gegeven aan een nationalistische partij, moesten er nogmaals aan geloven. Alsof partijen die al jarenlang waarschuwen dat het absorptievermogen voor steeds meer migratie overschreden is, zelf - letterlijk - het vuur aan de lont gestoken hebben.
Men had misschien beter geluisterd naar die partij en die kiezers die keer op keer wijzen op het wegsmeltende draagvlak voor steeds meer migratie, steeds meer asiel- en gelukzoekers en de daarmee gepaard gaande steeds grotere maatschappelijke problemen.
Men had misschien beter geluisterd naar deze democratische noodkreet in plaats van de bezorgde Vlamingen en de enige partij die hun spreekbuis is uit te sluiten, verdacht te maken, als een bende racisten te bestempelen.
Partijen die juist verantwoordelijk zijn voor het multiculturele fiasco van de voorbije decennia zouden beter de hand in eigen boezem steken in plaats van migratiekritische partijen op de brandstapel te gooien.

Laat ook dit dus duidelijk zijn: het Vlaams Belang veroordeelt de selectieve verontwaardiging van deze politiek-correcte partijen én journalisten. Wij zullen het immer democratische verzet tegen de migratie-invasie blijven voeren, altijd en overal met argumenten, nooit met geweld.Chris Janssens