Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / BEZWAAR VAN VLAAMS BELANG GROBBENDONK-BOUWEL TEGEN PIJPLEIDINGSTRAAT ANTWERPEN-RUHRGEBIED DOOR GROBBENDONK

BEZWAAR VAN VLAAMS BELANG GROBBENDONK-BOUWEL TEGEN PIJPLEIDINGSTRAAT ANTWERPEN-RUHRGEBIED DOOR GROBBENDONK
Lokaal @ Vlaams Belang

Grobbendonk, 29 april 2021


Aan de Vlaamse Overheid

Inzake de Startnota voor GRUP , leidingstraat Antwerpen – Ruhr


Geachte,


Ik kan mij niet neerleggen bij de selectie die is gebeurd voor het tracé voor de aanleg van de pijpleiding Antwerpen -Ruhr wat mijn gemeente Grobbendonk betreft.

De Vlaamse overheid heeft geselecteerd volgens een Multicriteria -analyse. Daaruit concludeert men dat er maar een “geringe totale impact” is en wordt het segment groen ingekleurd.

Als men weet dat de pijpleiding door een woongebied loopt, waarbij 15 woningen, waarschijnlijk zelfs meer, zullen worden getroffen en enkele tientallen onrechtstreeks, dan lijkt mij dat deze selectie met één pennenstreek uit een ivoren toren werd gemaakt.

Verder delen Agrarische gebieden met ecologisch belang, ongeveer 6, 9 ha, natuurgebied 7,6 ha , gebied voor dagcreatie 2,4 ha en agrarisch gebied 1,4 ha in de klappen.

Bovendien doorkruist de Leidingstraat natuurgebieden met historisch permanente landschappen en Natura- 2000 gebieden.

Men kan dan wel schrijven in deze startnota dat na de tijdelijke aanlegfase het originele landschap en landgebruik zoveel als mogelijk zal worden hersteld en opnieuw in gebruik kan worden genomen, maar dit is wel heel positief uitgedrukt.

Immers, in dit dossier is het (meer dan) mogelijk dat er meerdere opeenvolgende aanlegfases zullen komen, naarmate er bijkomende leidingen binnen de Leidingstraat zullen worden aangelegd.

Bovendien zullen bomen en struiken met diepere wortels niet meer mogen aangeplant worden, omdat ze een gevaar kunnen betekenen voor de leidingen.

Van een echt herstel van het landschap zal dan ook geen sprake zijn.

Het is meer dan duidelijk dat het voorliggende GRUP vertrekt vanuit een louter economisch oogpunt dat Vlaanderen behoefte heeft aan een bijkomende Leidingstraat.

De aanleg van deze Leidingstraat zal sowieso een grote impact hebben op zowel technisch, sociaal-maatschappelijk en ruimtelijk-landschappelijk vlak.


Als gemeenteraadslid van het Vlaams Belang in Grobbendonk, kan ik niet anders dan een negatief advies geven voor deze voorliggende startnota voor de aanleg van een pijpleiding door mijn gemeente.


Beleefde groeten,


Lut Cateau

Gemeenteraadslid Vlaams Belang Grobbendonk


Als gemeenteraadslid van Het Vlaams Belang in Grobbendonk, wil ik ook een negatief advies uitbrengen voor de Startnota voor GRUP, de leidingstraat Antwerpen- Ruhr.

Ik onderschrijf volledig het door het gemeentebestuur geformuleerde advies.